Svi članci od Editor

NVO pozivaju vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

NVO pozivaju vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

Koalicija nevladinih organizacija okupljenih oko inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ pozdravlja Odluku Vijeća ministara o formiranju Savjetodavnog vijeća BiH, te apeluje na entitetske vlade i Vladu Brčko Distrikta da hitno izvrše imenovanja svojih predstavnika u Savjetodavno vijeće

 Sarajevo, 18. oktobar 2016. – Koalicija nevladinih organizacija u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast pozdravlja donošenje Odluke o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, čiji zadatak je da pripremi prijedlog okvirnog akcionog plana za provođenje inicijativom preuzetih obaveza.

BiH je u septembru 2014. godine pristupila inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u okviru koje treba da pripremi akcijski plan s ciljem osiguranja napretka u oblastima transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Imajući u vidu značajna kašnjenja, koalicija NVO apeluje na Ministarstvo pravde BiH da u što kraćem roku objavi javni poziv za učešće predstavnika nevladinih organizacija u radu Savjetodavnog vijeća BiH, te da zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH osigura stručnu i administrativnu podršku cijelom procesu. Organizacije pozivaju entitetske vlade i Vladu Brčko distrikta BiH da prioritetno pristupe imenovanju predstavnika u Savjetodavno vijeće BiH kako bi započeo proces pripreme okvirnog akcijskog plana.

Potpisnici saopštenja:

  • Transparency International u BiH
  • Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)
  • Centar za društvena istraživanja – Analitika
  • Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI)
  • UG Zašto ne
  • Omladinski resursni centar Tuzla

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Open Youth Academy Application

Open Youth Academy Application
28h August to 3d September 2016

Open Youth Academy is a youth summer education program organised by a civil society organisation Code for Croatia and the Information Commissioner, focusing on use and reuse of public sector information. Following a successful summer camp in 2015 http://odbc.codeforcroatia.org this year the focus will be on local government data, sustainable development goals and joint projects in the region.All lodging expenses are covered, meals included. Coverage of travel expenses will be provided if there will be sufficient funds, we will send you notice as soon as possible.

Main criteria for applicants is your interest in above mentioned areas, no previous experience needed. Applicants must be between 15 and 30 years old.

Application deadline: Sunday 10.07.2016.

You can expect feedback information no later than 01.08.2016.

For details and questions visit Facebook event page: https://www.facebook.com/events/302438783423730/?ti=cl

Apply here:
https://docs.google.com/forms/d/1rLu6imo5G5R4DtijtDJZA9ChfjOmTD-n5cPFRJdWOeQ/viewform?c=0&w=1

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Konferencija „Izazovi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast“

Sarajevo, 26. februar 2016.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TIBiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), je 25. februara održao konferenciju Izazovi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Na konferenciji se razgovaralo o trenutnoj situaciji, ali i prijedlozima mjera za prvi akcioni plan BiH na kojem su u toku 2015.g. aktivno radile organizacije civilnog društva, u saradnji sa institucijama. Predstavnici Agencije za statistiku BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave su govorili o izazovima sa kojima se institucije suočavaju prilikom objave podataka. Takođe su predstavljena i isksutva nekoliko institucija koje su uprkos brojnim izazovima ostvarile napedak u oblasti proaktivne transparentnosti kroz izradu politika i standarda proaktivne transparentnosti u javnoj upravi. Posebno interesovanje učesnika konferencije je izazvalo i predavanje gostujućeg stručnjaka za online komunikaciju s javnošću,Tomislava Kormana, koji je govorio o mehanizmima za unapređenje komunikacije s interesnim skupinama i građanima s ciljem otvaranja vlasti, s posebnim fokusom na društvene mreže.

Učesnici konferencije zaključili su da je u potpunosti izostala podrška najviših struktura vlasti, te da na tom nivou vlasti ne postoji dovoljno interesa i volje da se nastavi sa ispunjenjem obaveza preuzetih pristupanjem Partnerstvu za otvorenu vlast. Apelovano je na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se ubrza proces formiranja Savjetodavnog tijela i osigura veće učešće građana u procesu planiranja.

TI BiH i druge organizacije će nastaviti pružati podršku OGP inicijativi i vršiti pritisak na donosioce odluka da se ispunjenje obaveza ubrza.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Fondacija CPI organizuje konferenciju „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH –principi i prakse“ u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 28. Januar 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI) organizuje  konferenciju pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – principi i prakse“, koja će se održati u Sarajevu, 29. januara  2016. godine u sali Parlamenta FBiH, sa početkom u 10:30 sati.

Cilj ove konferencije jeste promocija obaveza koje proističu iz članstva Bosne i Hercegovine u multilateralnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast – Open Government Partnership (OGP), te iniciranje reformi u oblasti transparentnosti vlasti. Partnerstvo za otvorenu vlast je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, čije članice se obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u procesima donošenja odluka, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija.

Događaj će okupiti predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, državne službenike, predstavnike javnih institucija uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacija civilnog društva, te stručnjake u ovoj oblasti.

Konferenciju organizuje Parlament FBiH i Centar za zastupanje građanskih interesa, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Vodič za otvorenu vlast

“Vodič za otvorenu vlast” je nastao kao rezultat rada organizacija civilnog društva okupljenih oko
Inicijative za transparentnost i odgovornost (Transparency and Accountability Initiative), a služi kao
vodič za kreiranje akcionih planova u okviru Partnerstva za otvorenu vlast.
Poglavlja iz “Vodiča za otvorenu vlast” sa engleskog je preveo Centar za društvena istraživanja
Analitika, u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”,
koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu.
Stavovi izneseni u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora publikacije i ni u kom slučaju ne
predstavljaju stavove Evropske unije.

Publikaciju možete preuzeti na linku; Vodič za otvorenu vlast

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page