Arhive kategorije: Dokumenti

Priručnik za upravljanje javnim podacima

Znate li koliko se tačno poreznog novca troši na uličnu rasvjetu ili medicinska istraživanja? Koje su najkraće i najsigurnije biciklističke rute od vaše kuće do posla? I šta je u zraku kojeg udišete na tome putu? Gdje su u vašoj okolini najbolje mogućnosti da nađete posao i u kojoj zdravstvenoj ustanovi da otvorite karton? Kada možete uticati na odluke o temama do kojih vam je stalo, i sa kim o tome možete razgovarati?
Nove tehnologije su omogućile izradu servisa koji omogućuju automatske odgovore na ta pitanja. Veliki broj podataka koji vam trebaju da odgovorite na navedna pitanja stvoreni su od strane javnih tijela. Međutim, često ti podaci nisu dostupni u jednostavnom obliku za korištenje. Pojam ”otvoreni podaci” i konkretno pojam “otvoreni vladini podaci” odnosi se na informacije, javne ili ostale, kojima su pristup i upotreba dostupni svima za bilo kakvu namjenu. Od 2009. godine, otvoreni podaci su se počeli pojavljivati u javnosti kako su razne vlade (kao što su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Novi Zeland) najavljivale nove inicijative za “otvaranje” svojih javnih informacija.
Priručnik govori o tome kako osloboditi potencijal službenih i ostalih podataka, kako bi omogućili nove servise u svrhu poboljšanja života građana i poboljšanja rada vlade i društva. Priručnik objašnjava osnovni koncept “otvorenih podataka”, naročito u javnom sektoru. Objašnjava kako otvoreni podaci stvaraju vrijednost i kako mogu imati pozitivan uticaj na mnoštvo različitih oblasti. Uz istraživanje pozadine otvorenih podataka, Priručnik će vam objasniti, na koji tačno način proizvesti otvorene podatke.
Priručnik ima široku publiku:
namijenjen je onima koji nikada nisu čuli za otvorene podatke i onima koji se smatraju ekspertima za podatke
za državne službenike i aktiviste
za novinare i istraživače
za političare i programere
Priručnik je namijenjen i onima koji su tek upoznati ili nikad nisu čuli za ovu temu. Ako se susretnete sa izrazom ili terminologijom koja vam je nepoznata, pogledajte pojmovnik koji se nalazi na kraju Priručnika.

 

Priručnik možete preuzeti na slijedećem linku.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

Vodič za otvorenu vlast

“Vodič za otvorenu vlast” je nastao kao rezultat rada organizacija civilnog društva okupljenih oko
Inicijative za transparentnost i odgovornost (Transparency and Accountability Initiative), a služi kao
vodič za kreiranje akcionih planova u okviru Partnerstva za otvorenu vlast.
Poglavlja iz “Vodiča za otvorenu vlast” sa engleskog je preveo Centar za društvena istraživanja
Analitika, u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”,
koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu.
Stavovi izneseni u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora publikacije i ni u kom slučaju ne
predstavljaju stavove Evropske unije.

Publikaciju možete preuzeti na linku; Vodič za otvorenu vlast

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page