Vodič za otvorenu vlast

“Vodič za otvorenu vlast” je nastao kao rezultat rada organizacija civilnog društva okupljenih oko
Inicijative za transparentnost i odgovornost (Transparency and Accountability Initiative), a služi kao
vodič za kreiranje akcionih planova u okviru Partnerstva za otvorenu vlast.
Poglavlja iz “Vodiča za otvorenu vlast” sa engleskog je preveo Centar za društvena istraživanja
Analitika, u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”,
koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu.
Stavovi izneseni u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora publikacije i ni u kom slučaju ne
predstavljaju stavove Evropske unije.

Publikaciju možete preuzeti na linku; Vodič za otvorenu vlast

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page