Home

Pozivamo sve zainteresirane da ostave svoje komentare na prijedlog mjera za izradu akcionog plana u okviru Partnerstva za otvorenu vlast.
 
OSTAVITE KOMENTAR
Šta je Partnerstvo za otvorenu vlast?

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership) je inicijativa pokrenuta 2011. godine, kao međunarodna platforma za domaće reformatore posvećene procesu otvaranja rada vlade, njenoj odgovornosti i prijemčivosti za građanke i građane. Od osam zemalja koliko je tada brojalo, Partnerstvo se proširilo na 64 zemlje učesnice i u svima njima, vlada i civilno društvo rade zajedno na razvijanju i implementaciji ambicioznih reformi za otvorenu vlast.

Otvoreni vladini podaci

U inicijalne obaveze i akcije koje vlade mogu i već preduzimaju u okvirima svojih akcionih planova za otvorenu vlast, ubrajaju se javno demonstriranje ozbiljne opredijeljenosti otvorenim podacima, te identificiranje i objavljivanje određenog skupa javnih informacija kao otvorenih podataka.

U narednoj fazi, preporučuje se kreiranje vladine politike o otvorenim podacima, u procesu koji treba biti inkluzivan, te davanje ovlaštenja za objavljivanje novih skupova podataka.

Napredna faza podrazumijeva osnivanje ili imenovanje nadležnog tijela, kreiranje javnih registara vladinih podataka uz mogućnost revizije, usvajanje novih zakonskih odredbi koje će osnažiti javnost, aktivno angažiranje u podršci korisnicama podataka i zahtijevanje da se navedene obaveze primijene u svim organizacijama koje rade sa javnim podacima.

Jedan od načina na koji vlade mogu prakticirati inovativnost, kao jedan od suštinskih segmenata Inicijative, je kreiranje originalnih identifikatora za organizacije, stvari i mjesta.

Otvoreni podaci

Ideja otvorenih podataka je da informacije budu na raspolaganju svima, za korištenje i ponovno objavljivanje, bez ograničenja autorskim pravima, patentima ili mehanizmima kontrole. Otvaranje vladinih podataka uključuje politike i tehničke okolnosti. Ako se vladini podaci otvore, koristi mogu biti velike:

Transparentnost
U demokratskom društvu koje dobro funkcionira, građanstvo treba znati šta im radi vlada. Da bi bilo tako, građanke i građani moraju imati slobodan pristup vladinim podacima i informacijama, analizirati ih i dijeliti s drugim građankama i građanima.
Produktivnost
Omogućavanje bolje koordinacije i produktivnosti unutar vlade, olakšavanjem pristupa podacima, analizama i objedinjavanju podataka različitih odjela i agencija.
Inovacija
U digitalnom dobu, podaci su ključni resurs društvenih i komercijalnih aktivnosti. Sve, od autobuskog rasporeda do odlaska ljekaru, zavisi od pristupa informacijama od kojih mnoge kreira ili posjeduje vlada. Otvaranjem podataka, vlada može potaknuti razvoj inovativnog poslovnog okruženja i usluga koji mogu polučiti društvenu i komercijalnu vrijednost.