NVO pozivaju vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

NVO pozivaju vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

Koalicija nevladinih organizacija okupljenih oko inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ pozdravlja Odluku Vijeća ministara o formiranju Savjetodavnog vijeća BiH, te apeluje na entitetske vlade i Vladu Brčko Distrikta da hitno izvrše imenovanja svojih predstavnika u Savjetodavno vijeće

 Sarajevo, 18. oktobar 2016. – Koalicija nevladinih organizacija u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast pozdravlja donošenje Odluke o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, čiji zadatak je da pripremi prijedlog okvirnog akcionog plana za provođenje inicijativom preuzetih obaveza.

BiH je u septembru 2014. godine pristupila inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u okviru koje treba da pripremi akcijski plan s ciljem osiguranja napretka u oblastima transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Imajući u vidu značajna kašnjenja, koalicija NVO apeluje na Ministarstvo pravde BiH da u što kraćem roku objavi javni poziv za učešće predstavnika nevladinih organizacija u radu Savjetodavnog vijeća BiH, te da zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH osigura stručnu i administrativnu podršku cijelom procesu. Organizacije pozivaju entitetske vlade i Vladu Brčko distrikta BiH da prioritetno pristupe imenovanju predstavnika u Savjetodavno vijeće BiH kako bi započeo proces pripreme okvirnog akcijskog plana.

Potpisnici saopštenja:

  • Transparency International u BiH
  • Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)
  • Centar za društvena istraživanja – Analitika
  • Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI)
  • UG Zašto ne
  • Omladinski resursni centar Tuzla

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page