Konferencija „Izazovi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast“

Sarajevo, 26. februar 2016.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TIBiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), je 25. februara održao konferenciju Izazovi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Na konferenciji se razgovaralo o trenutnoj situaciji, ali i prijedlozima mjera za prvi akcioni plan BiH na kojem su u toku 2015.g. aktivno radile organizacije civilnog društva, u saradnji sa institucijama. Predstavnici Agencije za statistiku BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave su govorili o izazovima sa kojima se institucije suočavaju prilikom objave podataka. Takođe su predstavljena i isksutva nekoliko institucija koje su uprkos brojnim izazovima ostvarile napedak u oblasti proaktivne transparentnosti kroz izradu politika i standarda proaktivne transparentnosti u javnoj upravi. Posebno interesovanje učesnika konferencije je izazvalo i predavanje gostujućeg stručnjaka za online komunikaciju s javnošću,Tomislava Kormana, koji je govorio o mehanizmima za unapređenje komunikacije s interesnim skupinama i građanima s ciljem otvaranja vlasti, s posebnim fokusom na društvene mreže.

Učesnici konferencije zaključili su da je u potpunosti izostala podrška najviših struktura vlasti, te da na tom nivou vlasti ne postoji dovoljno interesa i volje da se nastavi sa ispunjenjem obaveza preuzetih pristupanjem Partnerstvu za otvorenu vlast. Apelovano je na sve institucije i organizacije civilnog društva, medije i akademsku zajednicu da daju svoj doprinos i da se ubrza proces formiranja Savjetodavnog tijela i osigura veće učešće građana u procesu planiranja.

TI BiH i druge organizacije će nastaviti pružati podršku OGP inicijativi i vršiti pritisak na donosioce odluka da se ispunjenje obaveza ubrza.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page