Dijalog Zapadnog Balkana o Partnerstvu za otvorenu vlast 2015.

OTVORENA VLAST, ANGAŽIRANI GRAĐANI: UČITE I POKAŽITE INICIJATIVU DA BI PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST DJELOVALO
TIRANA 10-11 septembar 2015.

O događanju/ Dođite i učite

Partnerstvo za otvorenu vlast (The Open Government Partnership – OGP) je međunarodna platforma za domaće reformatore koji su se obavezali da njihove vlasti budu otvorenije i odgovornije prema građanima. Od svog osnivanja 2011. godine Partnerstvo za otvorenu vlast naraslo je od 8 do 65 država članica. Ono što je jedinstveno za OGP je da okuplja vlasti i civilno društvo da skupa djeluju. Vlasti pokazuju volju da prihvate principe OGP-a i djeluju prema obavezama partnerstva, otvorenosti, uključenostti i odgovornosti prema građanima. S druge strane, tu je neporeciva uloga civilnog društva koje djeluje kao snažna mašina koja pokreće proces, a u nekim slučajevima kao pokretačka sila koja gura svoje vlade da preuzmu odgovornost za otvorenu vlast.

REGISTRACIJA

 

 

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page