Pozivamo Vas da uzmete učešće u procesu definisanja prijedloga mjera za Akcioni plan

 

U naredna tri mjeseca koalicija nevladinih organizacija će organizovati sastanke s ciljem pokretanja javnih konsultacija i definisanja prijedloga mjera za pripremu prvog Akcionog plana BiH u sklopu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP). Naime, Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine postala članica inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”, čime je preuzela odgovornost poduzimanja konkretnih mjera ka implementaciji principa otvorene vlasti. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice obavezuju da će poduzeti niz mjera i aktivnosti kako bi unaprijedili transparentnost i odgovornost rada vlasti. Proces akcionog planiranja u okviru Partnerstva za otvorenu vlast promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, stoga su na ovim sastancima očekuje dolazak predstavnika javnih institucija, predstavnika organizacija civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u sastancima radnih grupa koji su podijeljeni prema tematskim cjelinama:

  • Radna grupa 1. – Pristup informacijama (29.07.2015. godine);

  • Radna grupa 2. – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (21.08.2015. godine);

  • Radna grupa 3. – Fiskalna transparentnost, rad javnih preduzeća, integritet vlasti i novi prijedlozi mjera (18.09.2015. godine).

Raspored održavanja sastanaka radnih grupa i detalje o mjerama pronađite ovdje.

Prijavu za učešće na sastanku određene radne grupe možete izvršiti na prijava@ogp.ba najkasnije do 24.07.2015. godine. Pored ličnih i kontakt podataka potrebno je da naznačite i broj grupe čijem radu želite prisustvati. Radne grupe će biti formirane najkasnije do 27.07.2015. godine. Trošak prevoza učesnika radnih grupa snose organizatori.

Napomena: Prijedlozi mjera koju su predočeni su zajednički prijedlozi članica koalicije NVO. Ukoliko smatrate da prijedlozi mjera u Rasporedu nisu sveobuhvatni i želite da date svoj prijedlog mjera za koje smatrate da bi se trebale naći u prvom akcionom planu BiH, pošaljite ih na prijava@ogp.ba i iste će biti uvrštene na dnevni red trećeg sastanka ili se prijavite za rad u nekoj od navedenih radnih grupa shodno oblasti u kojoj želite da predložite novu mjeru.

Pogledati članke: Analitika policy memos

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page