Akcioni plan

Plan rada na izradi prijedloga mjera za prvi Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Vrijeme održavanja sastanka radne grupe Obaveze Predložene mjere i aktivnosti
Grupa 1.
29. juli 2015. godine u Sarajevu
Pristup informacijama
 1. Izmjeniti zakone o slobodi pristupa informacijama dodavanjem odredbe o proaktivnom objavljivanju informacija/predložiti konkretne kategorije informacija;
  Prijedlog teksta amandmana i obrazloženje
 2. Uskladiti zakone o sloboditi pristupa informacijama sa Direktivom o ponovnoj upotrebi informacija (re-use of data) javnog sektora;
 3. Unaprijediti nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama, sa osvrtom na Indeks registar i zahtijevati sankcije za kršenje ovog zakona;
 4. Propisati obavezu objavljivanja registara ugovora o javnim nabavkama;
 5. Javne nabavke – Sistem e-nabavki za sve manje nabavke – dopuna pravila za e-nabavke kako bi se unaprijedio sistem;
 6. Objavljivati i arhivirati integralne snimke video ili audio snimke svih sjednica vijeća ministara i entitetskih vlada.
Grupa 2.
21. avgust 2015. godine u Sarajevu
Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci
 1. Uspostaviti sistem za poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom;
 2. Uspostaviti on-line platformu na nivou BiH i eventualno na nivoima RS i FBiH za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa
 3. Uspostavljanje vladinog portala u formatu otvorenih podataka (opendata.gov.ba), a pod nadzorom državne agencije; pokrenuti centralne portale za objavu otvorenih podataka na državnom i entitetskom nivou
 4. Proširivanje Vladine mreže i time omogućavanje centralne platforme za sve vladine servise u većim gradovima (informacije o nadležnostima i uslugama)
 5. Napraviti platformu za e-zahtjeve po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama
Grupa 3.
18. septembar
21. septembar 2015. godine u Sarajevu
Fiskalna transparentnost, rad javnih preduzeća, integritet vlasti i razno
 1. Transparentnost budžeta i izvršenja budžeta – Izmijeniti Zakon o budžetu i staviti svakoj instituciji obavezu objavljivanja detaljnijeg budžeta kroz svoje medije komunikacije, unaprijediti sadržaj i transparentnost budžetskih dokumenata; Objavljivanje liste svakodnevnih troškova institucija vlasti.
 2. Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima, povećanje dostupnosti sadržaja lokalnih budžeta građanima i javnosti. Nametnuti, obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa koji do sada postoje i uvođenje novog, budžeta za građane u machine readable formatima.
 3. U dnevnom tradingu energije triju elektroprivreda objavljivati audio snimke tradera i zapisnike. Naime cijene dnevno fluktuiraju ali da bi se pokušalo razaznati šta uzrokuje fluktuaciju i da nema dogovaranja oko dnevnih cijena uvela bi se ova mjera. U tom poslu se vrte stotine miliona, a energiju kojom se trguje u ogromnom postotku proizvode javna preduzeća.
 4. Monitoring usvajanja i implementacije planova integriteta i jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta;
 5. Novi prijedlozi mjera

Report on the Implementation of the AP CoM of B&H of the OGP Initiative for the period 2019 -2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: Report on the Implementation of the Action plan CoM of B&H of the OGP Iniciative for the period 2019-2021

0 comments

Izvješće o provedbi AP VMBIH za provedbu inicijative POV 2019-2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: Izvješće o provedbi AP VMBIH za provedbu inicijative POV 2019-2021

0 comments

AP of the Council of ministers of B&H for the implementation of the initiative OGP_2019-2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: AP of the Council of ministers of B&H for the implementation of the initiative OGP_2019-2021

0 comments

AP Vijeća ministara BiH za provedbu inicijative POV_2019-2021

Preuzmite cijeli dokument u PDF formatu: AP Vijeća ministara za provedbu inicijative POV_2019-2021

0 comments

ANTI-CORRUPTION COMMITMENTS IN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP’S ACTION PLAN

Link to Transparency International Newsletter: Newsletter OGP

0 comments

Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

  Ovaj dokument sačinjen je u okviru projekta Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast, finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo BiH, koji provodi Transparency International BiH. Izradu dokumenta podržalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke preko Transparency International Češke Republike. Mišljenja i stavovi u ovom dokumentu predstavljaju isključivo … Nastavi čitati Otvorene javne nabavke u BiH – stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda

0 comments

Budžetom za građane do otvorenije vlasti

Budžetom za građane do otvorenije vlasti Aleksandar Draganić Zašto je neophodno donošenje budžeta za građane? Već godinama traju reforme koje nastoje da unaprijede proces budžetiranja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, i dalje se ocjenjuje da budžetski proces nema demokratski legitimitet jer jako mali broj građana učestvuje u njegovom kreiranju i usvajanju, … Nastavi čitati Budžetom za građane do otvorenije vlasti

0 comments

Usaglašen treći set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP) održali su sastanak na kome je definisan I usaglašen posljednji, treći set prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government partnership – OGP). Realizacija sastanka … Nastavi čitati Usaglašen treći set prijedloga za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

0 comments

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA U BIH

Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

0 comments

Poziv na treći radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Poštovani, Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), pozivaju Vas na radni sastanak s ciljem definisanja prijedloga mjera i pokretanja javnih konsultacija za pripremu prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative. Sastanak će se održati u ponedjeljak, … Nastavi čitati Poziv na treći radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

0 comments
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page