Poziv na drugi radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Poštovani,

Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), poziva Vas na radni sastanak s ciljem definisanja prijedloga mjera i pokretanja javnih konsultacija za pripremu prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative. Sastanak će se održati u petak, 21. avgusta 2015. godine, u Hotelu Astra GARNI u Sarajevu sa početkom u 11:00h.

Ovom prilikom će biti definisan prijedlog mjera za prvi Akcioni plan BiH iz oblasti otvorenih podataka, učešća javnosti i informacionih tehnologija. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice OGP inicijative snažno obavezuju na ispunjavanje postavljenih ciljeva. Proces akcionog planiranja promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, te su na sastanku dobrodošli svi relevantni predstavnici bh. institucija, predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Sastanak se organizuje u okviru projekta „Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast“, finansijski podržanom od strane Fonda otvoreno društvo BiH, čiji je opšti cilj pružiti podršku razvoju Akcionog plana BiH. Također se želi unaprijediti saradnja organizacija civilnog društva i vladinih institucija kroz proces oblikovanja realističnog Akcionog plana koji će sadržavati konkretne i ostvarive mjere i obaveze, te mobilizirati i osnažiti organizacije civilnog društva za kontinuirano promovisanje principa i standarda OGP platforme.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće na sastanku potvrdite najkasnije do 20. avgusta 2015. godine na E-mail: prijava@ogp.ba

Dnevni red sastanka se nalazi u nastavku.
RADNI SASTANAK
Grupa 2. – Definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
(Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci)

Sarajevo, 21.08.2015. godine
Hotel Astra Garni, Kundurdžiluk 271000 Sarajevo, BiH

Dnevni red:
11:00 – 11:10 Uvodna riječ (Predstavnici koalicije NVO)
11:10 – 11:20 Osvrt na dosadašnje analize (TI BiH)
11:20 – 13:00 Diskusija i razrada prijedloga mjera za Akcioni plan – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (I dio)
13:00 – 13:15 Kafe pauza
13:15 – 14:50 Diskusija i razrada prijedloga mjera za Akcioni plan – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (II dio)
Novi prijedlozi
14:50 – 15:00 Zaključci
15:00 Ručak

Prijedlog mjera za razradu i diskusiju:
• Uspostaviti sistem za poboljšanje direktnog kontakta sa civilnim društvom;
• Uspostaviti on-line platformu na nivou BiH i entiteta za obavljanje konsultacija u procesu donošenja zakona i drugih propisa;
• Uspostavljanje vladinog portala u formatu otvorenih podataka (opendata.gov.ba), a pod nadzorom državne agencije;
• Pokrenuti centralne portale za objavu otvorenih podataka na državnom i entitetskom nivou;
• Proširivanje Vladine mreže i time omogućavanje centralne platforme za sve vladine servise u većim gradovima (informacije o nadležnostima i uslugama);
• Napraviti platformu za e-zahtjeve po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama.

Projekat „Podrška kreiranju Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast“ finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page