Poziv na treći radni sastanak za definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast

Poštovani,

Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za društvena istraživanja Analitika i koalicija nevladinih organizacija zaduženih za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership-OGP), pozivaju Vas na radni sastanak s ciljem definisanja prijedloga mjera i pokretanja javnih konsultacija za pripremu prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative. Sastanak će se održati u ponedjeljak, 21. septembra 2015. godine, u Hotelu Europe u Sarajevu sa početkom u 11:00h.

Ovom prilikom će biti definisani prijedlozi mjera za prvi Akcioni plan BiH iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija, kao i novi prijedlozi koji nisu razmatrani na dosadašnjim sastancima. Akcioni plan je dvogodišnji strateški dokument u kojem se države članice OGP inicijative snažno obavezuju na ispunjavanje postavljenih ciljeva. Proces akcionog planiranja promoviše i podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, te su na sastanku dobrodošli svi relevantni predstavnici javnih institucija, civilnog društva, akademske zajednice kao i građani.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće na sastanku potvrdite najkasnije do 16. septembra 2015. godine na E-mail: emujkic@ti-bih.org. Organizator snosi putne troškove za učesnike koji dolaze van Sarajeva.

Dnevni red sastanka se nalazi u prilogu.
RADNI SASTANAK
Grupa 3. – Definisanje prijedloga mjera za Akcioni plan u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
(Fiskalna transparentnost i jačanje integriteta javnih institucija)

Sarajevo, 21.09.2015. godine
Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo, BiH
Preliminarni dnevni red:

11:00 – 11:10 Uvodna riječ organizatora
11:10 – 11:50 Transparentnost i odgovornost javnih institucija u BiH: Aktuelni reformski procesi i ključni izazovi
• Mevludin Džindo, Agencija za prevenciju korupcija i koordinaciju borbe protiv korupcije
• Vedrana Faladžić, Ured koordinatora za reformu javne uprave (TBC)
• Predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH (TBC)
• Aleksandar Draganić, expert Transparency International BiH
11:50 – 12:00 Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH: Osvrt na dosadašnje aktivnosti i rezultate konsultacija
12:00 – 13:00 Izrada prijedloga mjera za Akcioni plan BiH u oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta
13:00 – 13:15 Kafe pauza
13:15 – 14:50 Diskusija i razrada novih prijedloga mjera za Akcioni plan BiH
14:50 – 15:00 Zaključci
15:00 Ručak

Prijedlog mjera za razradu i diskusiju:
• Izmijeniti Zakon o budžetu i propisati obavezu svake javne institucije da objavljuje detaljan budžet, te unaprijediti sadržaj i transparentnost budžetskih dokumenata; Objavljivanje liste svakodnevnih troškova institucija vlasti
• Izraditi sadržaj svih budžetskih dokumenata razumljivih i dostupnih građanima, povećanje dostupnosti sadržaja lokalnih budžeta građanima i javnosti. Nametnuti obavezu pravovremenog objavljivanja, na svim nivoima, svih dokumenata iz budžetskog ciklusa koji do sada postoje i izrada budžeta za građane u mašinski čitljivim formatima.
• Monitoring usvajanja i implementacije planova integriteta i jačanje kapaciteta vlasti za monitoring implementacije odredbi o planovima integriteta.

Ovaj sastanak je organizovan uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Evropske unije.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page