ŠTA JE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST?

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Inicijativu vodi Upravni odbor čiji članovi i članice predstavljaju vlade i organizacije civilnog društva.

U Washingtonu je 12. jula 2011. održan međunarodni sastanak na vrhu na kojem je predstavljena inicijativa „Partnerstvo za otvorenu vlast“. Sastanak je održan u State Departmentu, uz domaćinstvo američke državne tajnice Hillary Clinton i brazilskog ministra vanjskih poslova Antonia Patriote, uz sudjelovanje predstavnika državnih tijela i organizacija civilnoga društva više od šezdeset država.

Začetnik Inicijative je američki predsjednik Barack Obama. U govoru na Općoj skupštini UN-a, u septembru 2010., Obama je kao jednu od okosnica svog programa  najavio osnovna načela koja su uveliko naslonjena na Direktivu o otvorenoj vlasti (Open Government Directive).

Partnerstvo za otvorenu vlast formalno je inaugurirano 20. septembra 2011. godine, na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku, kada je osam država članica Upravnog odbora Inicijative (Brazil, Meksiko, Filipini, Indonezija, Južnoafrička Republika, Norveška, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija) potpisalo Deklaraciju o otvorenoj vlasti, te najavilo akcione planove za svoje zemlje.

Da bi država postala članica Inicijative mora prihvatiti Deklaraciju o otvorenoj vlasti, donijeti nacionalni akcioni plan (uz javne konsultacije) te se obavezati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi mjera akcijskog plana. Trenutno u Inicijativi sudjeluje 66 država.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page